Källor

Föremålsuppgifter

Bosund båt-, fiske- och jaktmuseums föremålskatalog

Kaskö hembygds- och museiförenings arkiv

Kristinestads sjöhistoriska förenings föremålskatalog

Malax museiförenings föremålskatalog

Replots skärgårds hembygdsförenings föremålskatalog

Muntliga uppgifter

Siri Hagback

Christer Norrvik

Jan-Erik Nyfelt

Göran Strömfors

Bildrättigheter

För bildrättigheter gäller CC BY 4.0-licens för bilder från SLS och Museiverket. Rättigheter till övrigt bild-, film- och ljudmaterial i arkiven tillhör respektive ägare, som angivet i anslutning till materialet.

Ljudeffekter:

"Windy Autumn Forest Soundscape 2" by freesound.org/people/Porphyr (CC BY 3.0)

Black board chalk.wav by coetzee_megan12 available at https://freesound.org/people/coetzee_megan12/sounds/365986/. Under Attribution-NonCommercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0)

Lake Waves 2.wav by Benboncan, available at https://freesound.org/people/Benboncan/sounds/67884/ Licensed on Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)

Farmyard Ambience by Benboncan, available at https://freesound.org/people/Benboncan/sounds/67685/, Licenced on Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)

forest stick sticks wood hit carpenter woodcutter axe handmade manual work craft crafting handcraft handcrafting.wav by bulbastre. Available https://freesound.org/people/bulbastre/sounds/126911/ Licensed on Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)