Om museet

Skären – ett museum på nätet är ett samarbete mellan fem hembygds- och museiföreningar, en kulturorganisation och ett mediaproduktionsbolag. Vi vill lyfta fram skärgårdshistorien och -kulturen genom att skapa ett helt nytt museum, som existerar enbart på webben. Vi har använt oss av museernas miljöer, föremål och arkivmaterial för att bygga upp en berättelse om den fiktiva familjen Sjöberg, som lever i den österbottniska skärgården i början på 1900-talet. Vi får följa familjens vardag både hemma på gården, i skolan och ute på långa och farofyllda färder under säljakten. Vill du lära dig mer om livet i den österbottniska skärgården? Besök då något av de deltagande museerna eller andra skärgårdsmuseer i Österbotten! Du kan bekanta dig med de österbottniska museerna i Österbottens museiportal.

Replot skärgårds hembygdsförening

www.granosund.hembygd.fi

Granösunds fiskeläge i Södra Vallgrund drivs av Replot skärgårds hembygdsförening r.f. Museet ger en bild av den tid när största delen av skärgårdsbefolkningen fortfarande livnärde sig på fiske, säljakt, jordbruk, hantverk och sjöfart. Museiområdet invigdes 1972 när de första byggnaderna hade blivit ditflyttade. Det var en fiskarbastu från Korsören och ett båthus från Replot. Under åren har flera byggnader tillkommit, bland annat två boningshus: ett fiskartorp från Björköby samt Svennas stuga från Södra Vallgrund med anor från 1700-talet. På området finns också ett båthus med säljaktsutrustning, en snickarbod, ett fähus, ett loft samt en liten strandbod och ett lider. I samlingarna finns bland annat en unik trebordad skötbåt från 1864, en samling nätvettar, olika typer av fiskenät samt även jordbruksredskap och husgeråd.

Museet har i regel öppet under sommarmånaderna samt på beställning.

Replot skärgårds hembygdsförening grundades av utflyttade skärgårdsbor i Vasa år 1958 som Vasa skärgårds hembygdsförening. År 1990 ändrades namnet till det nuvarande. Föreningen har i dag omkring 150 medlemmar.

Malax museiförening

http://museum.malax.fi/

Malax museiförening r.f. verkar i Malax, Österbotten. Föreningen, som har ca 255 medlemmar, har en livlig museiverksamhet och bedriver lokalhistorisk forskning. Tiotals böcker har getts ut på eget förlag. I ett modernt arkivutrymme förvaras historiska handlingar, bilder och föremål. Föreningen har två stora museer:

Kvarkens båtmuseum

Båtmuseet är Finlands största museum för bruksbåtar. I samlingen finns 116 båtar och kanoter, främst från Österbotten, men även en boliviansk sävbåt och en afrikansk kanot ingår i samlingen. Mer än 160 båtmotorer och närmare 4000 föremål som anknyter till båtar, fiske, säljakt och skärgårdsliv visas i 19 byggnader i en kulturhistoriskt värdefull strandmiljö.

Brinkens museum

På museiområdet finns 20 byggnader. Orregården är en genuin bondgård byggd 1879 som visar en unik helhet med gårdens föremål och uthus bevarade i ursprunglig miljö. Här finns även familjen Orres restaurerade trädgård. Tufvasgården från tidigt 1800-tal, loftsbyggnad, härbre, verkstad, bodar, lador och en fäbodenhet är flyttade till området från olika delar av Malax. Arkivet och Ethels hus med utställnings- och förvaringsutrymmen är nybyggen.

Bosund Båt-, Fiske- och Jaktmuseum r.f.

https://bosundbatmuseum.com/

Bosund båt-, fiske- och jaktmuseum r.f. grundades 1995 och har sedan dess byggt upp såväl ett imponerande museiområde som en omfattande samling. Föreningens syfte är att bevara och ställa ut traditionella träbåtar, båtmotorer, fiskeredskap och jaktutrustning samt andra maritima föremål som speglar förfädernas liv längs kusten.

På museiområdet finns en skäristuga, ett saltmagasin, en skärismedja och ett båthus från fyrön Tankar samt ett flertal sjöbodar, varav en från 1700-talet. Museet har ca 60 båtar i utställningen varav de flesta finns i en stor utställningshall med två våningar. Museet finns på en kulturhistorisk plats varifrån man i över 500 år har startat sina fiskefärder. Intill museet finns också ett gammalt båtvarv och en modern fiskmottagningsstation.

Föreningen drivs med frivilliga krafter och har ca 100 medlemmar. På sommaren ordnas olika evenemang och tillställningar. Museet har i regel öppet under helger på sommarmånaderna och enligt överenskomna tider.

Kristinestads sjöhistoriska förening

http://www.mermus.fi

Sjöfartsmuseet i Kristinestad ägs och drivs av Kristinestads sjöhistoriska förening r.f. som har sina rötter i 1970-talet. Föreningen bildades för att samla och katalogisera föremål som kunde vara av intresse för det museum som började planeras 1973 av intressenter i Sideby, Härkmeri, Lappfjärd och Kristinestad.

Sjöfartsmuseet grundades 1983 och är beläget vid torget i Kristinestad på vinden i en byggnad som uppfördes 1837 av skeppsredaren Simon Anders Wendelin. Samlingarna omfattar det mesta som är förenligt med sjöfart och inkluderar tavlor, fartygsmodeller, verktyg, persedlar, souvenirer, handlingar och fotografier. Föreningens medlemmar har byggt en sju meter lång modell av barkskeppet Alma som byggdes i Kristinestad 1875. Modellen finns för närvarande på stadens hälsocentral.

För större föremål som båtar och motorer har föreningen en särskild lokal, Sjömagasinet. I den visas också större fartygsmodeller samt stora modeller av skeppsvarv, tjärhov och ångbåtsbrygga.

Museerna är öppna sommartid.

Kaskö Hembygds- och museiförening r.f.

http://www.kaskohbm.fi/

Kaskö hembygds- och museiförening äger och förvaltar en stor gård med 14 rum vid Rådhusgatan i Kaskö. Det s.k. Renströmska huset från 1850-talet är inrett som ett borgarhem.

Föreningen har ca 120 understödande medlemmar av vilka ett trettiotal aktiva, som vårdar, restaurerar och underhåller fastigheten och de omfattande samlingarna. Verksamheten finansieras genom olika evenemang. Föreningen har ett växande bildarkiv som omfattar närmare 10 000 bilder. Föreningen har också gett ut tre böcker.