Lekar

Efter skoldagen stannar barnen kvar och leker på gårdsplanen. Några kastar hästsko medan Linnea och hennes väninna övar på en klapplek. Kanske ska de leka Ta i kurron alldeles strax, om inte klockarens piga kommer och jagar bort dem från gårdstunet.