Sources

 • Aktiv Närkultur (ed.) 1997: Skolminnen. Malax.
 • Allmogebåtföreningen Knopen 2005: Svalustjärten: ett båtbygge = Veistimme veneen. Kvarkens båtmuseum – Malax museiförening.
 • Antus, Bror 2014: Nätstickan. Månadens bild oktober 2014. Kvarkens båtmuseum http://museum.malax.fi/KBM122014.pdf (accessed October 2019)
 • Bidrag till Malax historik II 1989: Säljakt i Bottniska viken 1700–1950. Malax kommun
 • Bondeseglationen. Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Bondeseglationen (accessed September 2020)
 • Chydenius, Anders: The Struggle for Freedom of the Seas. http://anders.chydenius.fi/en/life/the-struggle-for-freedom-of-the-seas (accessed September 2020)
 • Fellman Håkan, Karlsson Gösta & Fagerudd Karl-Johan (ed.) 2006: Larsmo från istid till nutid. Larsmo hembygdsförening.
 • Forststyrelsen 2014: Kvarkens skärgård – fisket historisk överblick. https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/kvarken-kalastuksenhistoria-sve.pdf (accessed October 2019)
 • Fårsaxen. Domboksforskning: föremålslexikon http://www.domboksforskning.se/foremalslexion/farsax_ullsax.htm (accessed June 2019)
 • Genberg, Håkan 2013: Besman. Månadens bild november 2013. Malax museiförening http://museum.malax.fi/BRIManadsbilder2013.pdf (accessed October 2019)
 • Genberg, Håkan 2014: Stocksågen, timmersvansen och bågsågen. Månadens bild mars 2014. Malax museiförening http://museum.malax.fi/BRI122014.pdf (accessed March 2020)
 • Genberg, Håkan 2018: Telluriet. Månadens bild januari 2018. Malax museiförening http://museum.malax.fi/BRI122018.pdf (accessed January 2020)
 • Genberg, Håkan 2019: Dockorna. Månadens bild mars 2019. Malax museiförening http://museum.malax.fi/BRI122019.pdf (accessed January 2020)
 • Grötkräkla. Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6tkr%C3%A4kla (accessed May 2019)
 • Holmöns postroddsförening. Postrodden. http://www.holmon.se/holmon-com/postrodd/ (accessed February 2020)
 • Hyvel. Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Hyvel (accessed February 2020)
 • Juustolauta; juustonpaistolauta. Finna.fi https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:S2862: (accessed June 2019)
 • Kardning. Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Kardning (accessed May 2019)
 • Kaskö hembygds- och museiförening r.f. (ed.) 2020: Skepp o’hoj – vain merimies sen tietää. Kaskö.
 • Mjölsåll. Stundars https://www.stundars.fi/mjolsall/ (accessed June 2019)
 • Norrvik, Christer 1995: Alma. Kristinestads sjöhistoriska förening.
 • Norrvik, Christer 1999: Stad under segel. Kristinestads sjöfart efter 1809. Staden Kristinestad.
 • Sakari Pälsin Seura: Antrean verkko. https://sakaripalsi.wordpress.com/2012/10/07/antrean-verkko/ (accessed October 2019)
 • Sjöberg H.R.A. 1925: Livet bland Kvarkens söner och döttrar I–II. Brages sektion för folklivsforskning. Faksimil från 2011.
 • Skolplanscher. Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Skolplansch (accessed February 2020)
 • Spinnrock. Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Spinnrock (accessed May 2019)
 • Smörkärna. Domboksforskning: föremålslexikon http://www.domboksforskning.se/foremalslexion/karna_smorkarna.htm (accessed June 2019)
 • Sundfeldt, Jan 1964: Färdmän från isarna. Med säljägare i Bottniska viken. Stockholm: Forum.
 • Tvättbräde. Domboksforskning: föremålslexikon http://www.domboksforskning.se/foremalslexion/tvattbrada_skurbrade.htm (accessed June 2019)
 • Wessman V.E.V. (ed.) 1962: Finlands svenska folkdiktning VIII: Lekar och spel. Helsingfors: Svenska Litteratursällskapets i Finland förlag.
 • Örjans, Jerker 2007: Sigyn – ett lyckosamt skepp. Stiftelsen för museifartyget Sigyn.
 • Österblad, Inga 2012: Slaffatet. Månadens bild juni 2012. Kvarkens båtmuseum http://museum.malax.fi/KBMManadsbilder2012.pdf (accessed October 2019)

Artefact data:

Bosund Boat, Fishing and Hunting Museum, artefact catalogue

Local History Association of Kaskinen, archive

Local folklore society of the village of Malax, artefact catalogue

Local folklore society for the Replot archipelago, artefact catalogue

Maritime Museum of Kristinestad, artefact catalogue

Oral informants:

Siri Hagback

Christer Norrvik

Jan-Erik Nyfelt

Göran Strömfors

Image rights

Pictures from SLS and the Finnish National Board of Antiquities are licensed under the CC BY 4.0 license. All rights to other picture, film and audio material in the archives belong to the creators as mentioned.

Sound effects:

"Windy Autumn Forest Soundscape 2" by freesound.org/people/Porphyr (CC BY 3.0)

Black board chalk.wav by coetzee_megan12 available at https://freesound.org/people/coetzee_megan12/sounds/365986/. Under Attribution-NonCommercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0)

Lake Waves 2.wav by Benboncan, available at https://freesound.org/people/Benboncan/sounds/67884/ Licensed on Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)

Farmyard Ambience by Benboncan, available at https://freesound.org/people/Benboncan/sounds/67685/, Licenced on Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)

forest stick sticks wood hit carpenter woodcutter axe handmade manual work craft crafting handcraft handcrafting.wav by bulbastre. Available https://freesound.org/people/bulbastre/sounds/126911/ Licensed on Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)