For teachers (in Swedish)

I samarbete med Centret för Livslångt Lärande vid Åbo Akademi och deras utbildningsplanerare Evelina Lindahl har det producerats ett kompendie med pedagogiskt material, ämnat för skolor. Materialet finns i PDF-form.

Länk till interaktiv PDF